Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Trùng Luyện Vũ Khí - Trang Bị 16-03


   Nội dung

  Trùng luyện trang bị - vũ khí sẽ giúp quý bằng hữu tẩy lại dòng thuộc tính của món trang bị hoặc vũ khí. Có thể thuộc tính sẽ cao hơn hoặc có thể thấp hơn trước khi trùng luyện. 

  Công thức và NPC 

  - Yêu cầu :

  1 Khoáng thạch thần bí-> Mua tại Hàng Rong ở NPC Phượng tường

  50 vạn lượng

  Vũ khí hoặc Trang bị cần trùng luyện 

  Lưu ý : Chỉ có trang bị vòng vàng mới có thể sử dụng tính năng này

  - NPC Thợ rèn Phượng tường hoặc Ba Lăng Huyện

  Tỉ lệ thành công 90%

  Thất bại các hạ sẽ mất Khoáng thạch thần bí và 50 vạn  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút